Regulamin sklepu

Informacje ogólne

 • Sklep internetowy, zwany dalej Sklepem, jest prowadzony przez usługodawcę - firmę Printy Land Sp z o.o, 52-327 Wrocław, Zabrodzie 27
 • Wszystkie podane ceny są cenami netto.
 • Sklep pokrywa koszt dostawy towaru pod warunkiem, że zamówienia przekraczają 200 zł netto. W przypadku zamówień o niższej wartości koszt transportu pokrywa nabywca. Zamówienie można też odebrać osobiście w siedzibie firmy.

Zamówienia

 • Zamówienia można dokonać w następujące sposoby:
 • Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14.00, w soboty, niedziele i święta realizowane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia. Czas realizacji zamówienia wymagającego wykonania projektu graficznego, ustalenia szczegółów itp., liczony jest od momentu potwierdzenia - akceptacji usługobiorcy - Klienta.
 • Realizacja zamówienia nastąpi następnego dnia roboczego do godziny 16.00 od momentu jego potwierdzenia, o ile inny termin nie zostanie uzgodniony z Klientem.
 • Zamówienie musi zawierać wszelkie dane do wystawienia faktury VAT oraz telefon kontaktowy lub adres e-mail.
 • Wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie tych danych do celów marketingowych przez Printy Land. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych oraz do ich poprawiania, a także do usunięcia ich z bazy danych. (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r., Dz. U. nr 133 , poz. 883). Dane osobowe przetwarzane przez Printy Land Sp. z o.o są poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim - zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3,4 i 5 cytowanej powyżej Ustawy i przetwarzane są jedynie w celach realizacji wysyłkowej sprzedaży produktów.
 • Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji w przypadku umieszczenia w formularzu danych niekompletnych, błędnych lub nieprawdziwych. W przypadku danych niekompletnych doradca handlowy skontaktuje się z zamawiającym celem poprawy bądź uzupełnienia danych.
 • Zamówione produkty wysyłane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

Płatności

 • Klient ponosi opłaty wyłącznie w wysokości określonej w zamówieniu.
 • Opłatę pobiera się w momencie dostawy lub w inny sposób uzgodniony podczas potwierdzenia zamówienia.
 • Sprzedaż dokumentowana jest fakturą VAT.
 • Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
 • Firma Printy Land zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, Zamawiający zostanie natychmiast poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji.
 • Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT.
 • Zamówienia poniżej kwoty 200,00 zł netto będą realizowane za dodatkową opłatą za przesyłkę.
 • W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która to wydłuża czas realizacji zamówienia.
 • Do każdej przesyłki dołączamy potwierdzenie kupna czyli fakturę VAT.
 • Na wszystkie produkty zakupione w naszym sklepie udzielamy gwarancji 12 miesięcy.

Podczas dokonywania przedpłaty:

 • należność za zamówienie internetowe należy uregulować przelewem na konto;
 • na poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) należy podać numer, datę zamówienia (numer ten jest wyświetlany podczas akceptowania zamówienia), podać nazwę instytucji/osoby zamawiającej oraz dopisać hasło "Zamówienie internetowe"
 • po dokonaniu wpłaty należy przesłać potwierdzenie wpłaty (kopii polecenia przelewu lub blankietu pocztowego) na adres mailowy printyland@printyland.pl

W przypadku płatności przy odbiorze Zamawiający reguluje należność gotówką po dostarczeniu towaru.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu (71) 364 07 05.

Firma Printy Land Sp. z.o o zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą O ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.